Nowe kotły Logamax U042-24K, U044-24K

W roku 2009 firma Buderus wprowadziła na rynek dwa nowe kotły niskotemperaturowe gazowe Logamax U042-24K, U044-24K.  Są to piece z palnikiem atmosferycznym (Logamax U044) oraz wentylatorowym (Logamax U042).
Poniżej zamieszczamy schematy obu tych kotłów.

Schemat kotła U044-24kw

Układ hydrauliczny kotła Logamax U044-24K (z palnikiem atmosferycznym)

 

1 Czujnik zaniku ciągu (przerywacz ciągu)
2 Przerywacz ciągu
3 Wymiennik ciepła c.w.u.
4 Blok cieplny
5 Zawór do napełniania azotem
6 Naczynie wzbiorcze
7 Odpowietrznik automatyczny
8 Pompa obiegu grzewczego
9 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)
10 Odpływ
11 Powrót c.o.
12 Dopływ wody zimnej
13 Wlot gazu
14 Wypływ ciepłej wody
15 Zasilanie instalacji grzewczej
16 Zawór do uzupełniania wody
17 Spięcie
18 Czujnik temperatury ciepłej wody
19 Czujnik temperatury zasilania
20 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
21 Komora palnikowa (komora spalania)
22 Elektrody zapłonowe
23 Dysze inżektorowe
24 Palnik
25 Czujnik zaniku ciągu kominowego (komora palnika)
26 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)
27 Przepływomierz (turbina)
28 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką
29 Regulator ciśnienia
30 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego
31 Armatura gazowa
32 Grzybek zaworu głównego
33 Siatka
34 Manometr
35 Cotronic
36 Króciec pomiaru ciśnienia gazu na przyłączu gazu
37 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego
38 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu
39 Śruba nastawcza minimalnego przepływu gazu
40 Otwór wyrównawczy ciśnienia
41 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach

 

Schemat kotła U042-24kw

Układ hydrauliczny kotła Logamax U042-24K (z palnikiem wentylatorowym)

1 Skrzynka powietrza (hermetyczna)
2 Przełącznik różnicy ciśnień
3 Odbiór różnicy ciśnień
4 Wentylator
5 Rura powietrzna/spalinowa
6 Ochrona przed wiatrem
7 Komora palnikowa (komora spalania)
8 Wymiennik ciepła c.w.u.
9 Blok cieplny
10 Zawór do napełniania azotem
11 Naczynie wzbiorcze
12 Odpowietrznik automatyczny
13 Pompa układu grzewczego
14 Zawór bezpieczeństwa (obieg grzewczy)
15 Odpływ
16 Powrót c.o.
17 Dopływ wody zimnej
18 Wlot gazu
19 Wypływ ciepłej wody
20 Zasilanie instalacji ogrzewczej
21 Zawór do uzupełniania wody
22 Spięcie
23 Czujnik temperatury ciepłej wody
24 Czujnik temperatury zasilania
25 Ogranicznik temperatury bloku cieplnego
26 Manometr
27 Cotronic
28 Króciec pomiarowy ciśnienia gazu na przyłączu gazu
29 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego
30 Śruba nastawcza maksymalnej ilości gazu
31 Śruba nastawcza minimalnej ilości gazu
32 Otwór wyrównawczy ciśnienia
33 Króciec pomiarowy ciśnienia w dyszach
34 Regulator ciśnienia
35 Ciśnienie sterujące zaworu regulacyjnego
36 Armatura gazowa
37 Grzybek zaworu głównego
38 Siatka
39 Przepływomierz (turbina)
40 Ogranicznik przepływu z filtrem i siatką
41 Elektrody zapłonowe
42 Dysze inżektorowe
43 Palnik
44 Elektroda kontrolna (jonizacyjna)