Jak dobrać odpowednio do potrzeb wielkość pogrzewaczy i zasobniów ciepłej wody użytkowej?

Obecnie chyba nie wyobrażamy sobie życia bez ciepłej wody.  Dlatego Buderus stosując nowoczesną technikę wychodzi na przeciw naszym potrzebom dostarczając na rynek szeroki wachlarz podgrzewczy i zasobników ciepłej wody użytkowej.
Aby ciepłej wody nie zabrakło w naszym domu należy przeprowadzić dokładną analizę zapotrzebowania na c.w.u., by dokładnie dopasować wielkość podgrzewacza czy zasobnika. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie możemy przeczytać: „Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zapotrzebowanie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie, dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych”.  Jeden z podpunktów normy, którą przytoczono w załączniku tego Rozporządzenia brzmi: „Projektowanie urządzeń do miejscowego przygotowania ciepłej wody należy prowadzić w sposób zapewniający spełnienie wymagań producenta urządzeń do przygotowania wody”.
Zgodnie z tym zapisem projektanci oczekują od producentów dokładnych danych. Firma Buderus stara się wyjść na przeciw takim potrzebom. Dostarcza więc kilka materiałów pomocnych w doborze podgrzewaczy i zasobników c.w.u.
W katalogu urządzeń 2008/2009, rozdział 10 poświęcony jest właśnie podgrzewaczom pojemnościowym i zasobnikom c.w.u.  Są tam podane tabele „wydajności ciepłej wody użytkowej” zawierajace dane techniczne dotyczące:
• temperatury wody grzewczej na zasilaniu [°C],
• współczynnika mocy znamionowej NL przy temperaturze c.w. w podgrzewaczu = 60°C,
• trwałej wydajności c.w.u. przy jej temperaturze 45°C oraz 60°C, wyrażoną w [l/h] oraz [kW],
• zapotrzebowania wody grzewczej [m3/h],
• straty ciśnienia w wężownicy grzejnej [mbar].
Program komputerowy DiWa pomaga w obliczeniu, optymalizacji i doborze zasobników i podgrzewaczy. Możliwe jest wymiarowanie podgrzewaczy dla budynków mieszkalnych (dla budynków jedno- oraz wielorodzinnych) oraz obliczenia do specjalnych zapotrzebowań, np. hoteli, obiektów sportowych (natryski) lub budynków przemysłowych.
Inną pomocą oferowaną przez firmę Buderus jest obszerne opracowanie „Materiały do projektowania – wymiarowanie i dobór podgrzewaczy c.w.u. – 01/2008”.
Zachęcamy projektantów do korzystania z wyżej przedstawionych pomocy.