Grupa Cohabitat – budownictwo naturalne

Czy słyszeliście już o Cohabitat? Grupa ta rozpowszechnia nowe metody budownictwa naturalnego. Ma dość niecodzienne pomysły jeśli chodzi o Polskę. Na świecie rozwiązania promowane przez takich ludzi są skutecznie stosowane już od lat. Warto więc zainteresować się do czego ci energiczni i pełni zapału ludzie chcą nas zachęcić.

Grupa Cohabitat to ludzie, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa, które połączyły swoje działania i skumulowały wysiłki, w celu utworzenia nowych podstaw relacji między działaniami człowieka a ekosystemami ziemi.

W parze z nowymi opracowaniami ma iść oczywiście działanie. Społeczność ta stawia sobie dość wzniosły cel. Chcą by do końca 2020 roku ludzie mieli świadomość i możliwość życia w Habitatach. Cóż to takiego? W Słowniku wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego możemy przeczytać:

habitat to część biotopu, w której osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki życia”.

Cohabitat chce, by ludzie żyli w społecznościach, które połącza swoje działania z mechanizmami występującymi w przyrodzie i w ten sposób będą samowystarczalne. Nowoczesna technika świetnie współdziała z tym co daje nam przyrodą, dzięki czemu można osiągnąć niebywałe rezultaty.

Na oficjalnej stronie tej grupy można zapoznać się z różnymi technologiami w zakresie budownictwa, ogrzewania czy produkcji żywności. Można skorzystać z webinariów, czyli seminariów prowadzonych na żywo w internecie i dowiedzieć się np. jak budować z gliny, słomy czy ziemi.  Istnieją również placówki edukacyjno-pokazowe oraz organizowane są festiwale, warsztaty, na których można zapoznać się z tematyką powrotu do natury. Czy myślicie, że domy budowane z wykorzystaniem naturalnych surowców to powrót do lepianek? Nic bardziej mylnego. Z wykorzystaniem słomy i gliny powstają bardzo eleganckie i ekskluzywne domy o bardzo niskim współczynniku utraty ciepła. Poniżej zamieszczamy film przybliżający działanie tej grupy. W bardzo ciekawy sposób można zapoznać się z Cohabitatem.