Dofinansowanie do budownictwa pasywnego i energooszczędnego

Jeśli zastanawiacie się nad budową domu pasywnego lub energooszczędnego, to z pewnością zainteresuje Was nowy program NFOŚiGW – dofinansowanie budowy domów o niskim zużyciu energii. Na czym ma polegać ten program? Jaka będzie kwota dofinansowania? Jakie należy spełnić warunki?
NFOŚIGW przewiduje wydać na ten cel do roku 2018 aż 300 mln złotych. Jednorazowe bezzwrotne dotacje będą wynosić nawet 50 tys. złotych – jeśli chodzi o domy pasywne i 30 tys. – w przypadku domów energooszczędnych. Dofinansowanie dotyczy budowy lub zakupu domu, a także zakupu mieszkania i będzie otrzymywane w postaci spłaty części kredytu.
Warto skorzystać z takiej możliwości ponieważ od roku 2020 wszystkie inwestycje będą musiały spełniać wymogi stawiane domom o niskim zużyciu energii. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków określa, iż od roku 2020 wszystkie domy powstające w państwach członkowskich Unii, mają być obiektami „o niemal zerowym zużyciu energii”. Dotacje NFOŚiGW mają więc zwiększyć świadomość społeczną, a także przygotować inwestorów, architektów, producentów materiałów na nowe standardy.
Więcej informacji na ten temat na oficjalnej stronie NFOŚiGW.