Projekt "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie"

Wyższa jakość wody, większa dbałość o środowisko i więcej obiektów podłączonych do sieci wodno-kanalizacyjnej to cele jakie zamierza osiągnąć Lublin w ramach projektu  “Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie”. W ramach projektu MPWiK otrzymał 200 mln PLN z funduszy Unii Europejskiej na wniosek złożony do NFOŚiGW. Wartość całego projektu wynosi 357 mln PLN. Wszystkie prace mają zostać zakończone pod koniec 2015 roku. Dlaczego zdecydowano się na tak ogromną inwestycję?
Miasto dynamicznie się rozwija, na obrzeżach Lublina powstają nowe osiedla, które nie mają dostępu do wody i kanalizacji miejskiej. Poza tym już istniejąca sieć kanalizacyjna wymaga modernizacji. Niektóre odcinki rur datowane są na okres miedzywojenny a inne powstały jeszcze przed I Wojną Światową. Należy też zadbać o wysoką jakość dostarczanej mieszkańcom Lublina wody. Te i jeszcze inne względy zadecydowały o rozpoczęciu prac  nad projektem.
Zaplanowane prace:

  • budowa i przebudowa około 150 km. sieci wodno-kanalizacyjnej
  • modernizacja stacji wodociągowej “Zemborzycka”
  • zmodernizowanie oczyszczalnie ścieków “Hajdów”
  • budowa kolektora sanitarnego N2 wzdłuż rzeki Czerniejówki.

1600 obiektów ma zostać podłączonych do sieci wodociągowej. A inwestorzy planujący budowę domu w najbliższych latach będą mogli zrezygnować  z planowania przydomowej oczyszczalni ścieków czy szamba, na rzecz podłączenia do miejskiej kanalizacji.