Dofinansowanie do zmiany sposobu ogrzewania w Lublinie


Jak wynika z Programu Ograniczenia Niskiej Emisji zatwierdzonego Uchwałą Nr 599/XXIV/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 18 października 2012 r. ze zmianą z dnia 20 grudnia 2012 r.; Nr 641/XXVI/2012 główną przyczyną zanieczyszczenia środowiska w Aglomeracji Lubelskiej jest ogrzewanie budynków. W związku z tym podjęto działania zmierzające do ograniczenia emisji zanieczyszczenia z indywidualnych systemów grzewczych.
W ramach Programu przewidziano dofinansowanie na rok 2014 w wysokości 200 tys. zł. do działań polegających na trwałej zmianie systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym, w lokalach i nieruchomościach w granicach administracyjnych miasta Lublin. Ogrzewanie paliwem stałym ma zostać zastąpione:

  • podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej,
  • ogrzewaniem elektrycznym,
  • pompę ciepła,
  • ogrzewaniem gazowym,
  • ogrzewaniem olejowym.

Wnioski o dofinansowanie były przyjmowane do końca stycznia 2014 roku. Obecnie trwają działania weryfikacyjne. W ramach dofinansowania można otrzymać kwotę nawet 50% wysokości kosztów związanych z wymianą ogrzewania. Oczywiście zależy to od efektu ekologicznego jaki zostanie osiągnięty po wprowadzeniu zmiany systemu ogrzewania. Do oceny efektu wprowadzono skale punktową. Najwięcej, czyli 100 punktów można otrzymać za podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, zmianie na energię elektryczną oraz energię odnawialną w postaci pompy ciepła.
Program ten z pewnością jest sporą szansą dla osób, które chcą ograniczyć emisję szkodliwych substancji w wyniku spalania węgla czy drewna. Jednak zdajemy sobie sprawę, że to za mało by całkowicie wyeliminować paliwo stałe z indywidualnego ogrzewania.