Zawory mieszające – trójdrogowy i czterodrogowy

W wielu systemach centralnego ogrzewania zastosowanie mają zawory mieszające. Głównie są to zawory trójdrogoweoraz czterodrogowe. Jak one działają i dlaczego się je montuje?

Zasada działania

Zgodnie z nazewnictwem, zawory te służą do mieszania medium grzewczego zazwyczaj w celu zmienienia jego temperatury na wyższą lub mniejszą (w zależności od potrzeb). Odbywa się to poprzez połączenie ze sobą za pomocą któregoś z w/w zaworów powrotu z kotła z jego zasileniem. Zawory mieszające można także wykorzystywać do rozdzielania strumienia wody. W stosunku do średnich kosztów zakupu i montażu zaworów trójdrogowych i czterodrogowych, zalety związane z ich zastosowaniem są nieporównanie wyższe. Między innymi prawidłowo wykorzystane zwiększają żywotność urządzeń grzewczych i usprawniają pracę głowic termostatycznych.

Zobacz konkurencyjne ceny w naszym sklepie online:

zawor czterodrogowy baner
zawor trzydrogowy baner

Zastosowanie w kotłach na paliwa stałe

Jeśli chcemy, aby kocioł zasilany paliwem stałym funkcjonował sprawnie, zamontowanie zaworu mieszające jest niezbędne. Ma to jeszcze większe znaczenie w kotłach na drewno zgazowane. Dla przykładu w instrukcji montażu kotła Logano S121 pod nagłówkiem Uszkodzenie instalacji czytamy:

“Tworzący się kondensat oraz smoła mogą negatywnie wpływać na żywotność kotła grzewczego. Temperatura na powrocie musi wynosić przynajmniej 65 °C, a temperatura wody kołowej między 80 a 90 °C. Należy zainstalować zawór termostatyczny, który zapobiegnie spadkowi temperatury na powrocie poniżej 65 °C (podniesienie temperatury na powrocie).”

Sposób montażu zaworów mieszających

Oczywiście zawory mieszające zawsze trzeba montować zgodnie z zaleceniami producenta. Poniżej przykład zastosowania zaworu 4drogowego w celu podwyższenia temperatury powrotu do kotła.

zawór czterodrogowy

Zobacz wszystkie zawory w naszym sklepie internetowym – https://inserw.pl/sklep/wyposazenie-kotlowni.